21 listopada 2016

Świętokrzyski Dzień Badmintona już w piątek

Już w piątek, 25 listopada odbędzie się Świętokrzyski Dzień Badmintona. Tego dnia w szkołach na terenie województwa odbędą się imprezy sportowe związane z badmintonem. Organizatorami akcji są Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyski Związek Badmintona. Celem akcji jest popularyzacja badmintona oraz promocja aktywności fizycznej wśród uczniów.

Akcja ma charakter otwarty, może w niej wziąć udział każda szkoła, która zorganizuje na swoim terenie imprezę sportową związaną z badmintonem. Zgłoszenia napływają do Kuratorium Oświaty z całego województwa. W każdym z powiatów są szkoły, które zorganizują imprezy sportowe. Na podstawie dotychczas otrzymanych zgłoszeń można stwierdzić, że nauczyciele wykazali się wyjątkową kreatywnością i pomysłowością. Odbędą się m.in. turnieje międzyklasowe oraz z udziałem nauczycieli i rodziców, konkursy na najdłuższy rzut lotki, największą liczbę odbić i na trafieniu lotka do celu, treningi otwarte i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, nie zabraknie również gier i zabaw z elementami badmintona.

Szkoły, które chcą przeprowadzić imprezę sportową związaną z badmintonem mogą się zgłaszać do środy, 23 listopada. Formularz zgłoszeniowy mozna pobrać tutaj

Natomiast wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli ze szkół, w których nie odbędą się imprezy w ramach akcji, organizatorzy zapraszają do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, gdzie punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczną się zawody z udziałem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Kazimierza Mądzika i Prezesa Świętokrzyskiego Związku Badmintona – Zbigniewa Wojciechowskiego. W programie m.in. turniej uczniów i VIP-ów, mecz pokazowy z udziałem reprezentantów kadry Polski oraz gry i zabawy badmintonowe.