18 listopada 2016

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 136 uczniów.

Lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostanie opublikowana w terminie późniejszym.

Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Do pobrania: