17 listopada 2016

Projekt edukacji chóralnej Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska

Projekt Akademia Chóralna realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowe Forum Muzyki przy wsparciu finansowym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, itp.

Projekt skierowany jest do chórów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i artystycznych. Projekt ma na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Zadania merytoryczne projektu realizowane będą we współpracy z doświadczonymi chórmistrzami oraz kadrą dyrygencką uczelni artystycznych.