17 listopada 2016

Ogólnopolski Projekt Aktywnej Edukacji Ekologicznej pn. "Postaw na słońce"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w III edycji edukacyjnego projektu szkolnego "Postaw na słońce". W ramach projektu organizowane są dwa niezapeźne konkursy: badawczy i filmowy. Udział w konkursach jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 35 tys. zł.

Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest stworzenie w szkole, a następnie zarejestrowanie na stronie internetowej zespołu konkursowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada.