16 listopada 2016

Zaproszenie do udziału w projekcie "Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacji w województwie świętokrzyskim – zadania szkoły i rodziny"

Zespół pracowników Zakładu Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielach w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie badawczym "Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacji w województwie świętokrzyskim – zadania szkoły i rodziny". Podjęcie tej problematyki nabiera szczególnego znaczenia w okresie dokonywania zmian strukturalnych i programowych systemu polskiej edukacji.

Cele badań to:

  1. Określenie źródeł i zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacji w losowo wybranych szkołach województwa świętokrzyskiego;

  2. Poznanie istniejących rozwiązań organizacyjnych oraz podejmowanych działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego dla uczniów drugiego etapu edukacji w losowo wybranych szkołach ogólnodostępnych województwa świętokrzyskiego;

  3. Poznanie zakresu i form współdziałania badanych podmiotów (uczeń – rodzic – szkoła – instytucje wspierające szkołę i rodzinę) w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego;

  4. Poznanie trudności doświadczanych przez realizatorów działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego;

  5. Poznanie obszarów wsparcia (pod względem: zapotrzebowania, dostępności, efektywności) dla realizatorów działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego;

  6. Opracowanie postulatów optymalizujących rozwiązania systemowe prowadzące do wspierania uczniów drugiego etapu edukacji w realizacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych;

  7. Popularyzowanie dobrych praktyk służących efektywnej realizacji idei edukacji dla wszystkich;

  8. Sformułowanie wskazań dla instytucji kształcących i doskonalących, aby mogły lepiej przygotowywać nauczycieli do rozpoznawania i realizowania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Grupę badawczą będzie stanowić 145 losowo wybranych szkół z województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowy opis projektu zamieszczono w załączniku.