15 listopada 2016

Turniej – „Na najlepszego ucznia w zawodzie CUKIERNIK”

Szkoły zawodowe kształcące w zawodzie cukiernik mogą jak co roku przystapić do turnieju „Na najlepszego ucznia w zawodzie CUKIERNIK„.

Swoje reprezentacje szkolne należy zgłaszać do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach.

Informacje szczególowe (regulamin, terminarz) znajdują się na stronie www.zsz5wroclaw.home.pl

Drugi etap turnieju odbędzie się 10 stycznia 2017 r.