10 listopada 2016

Konkurs na komiks promujący założenia kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają ogólnopolski konkurs na komiks promujący założenia Kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych.

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych i wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w tych miejscach. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy komiksowej obrazującej koncepcję i założenia Kampanii „Bezpieczny Przejazd…”, ściśle związanej z tematem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i/lub terenach kolejowych.

Dla autorów najlepszych prac oraz szkół, z których będą pochodzić, przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac upływa 12 grudnia 2016 r.