4 listopada 2016

Projekt wczesnej interwencji „Fred goes net”

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy

Kuratorium Oświaty w Kielcach zachęca do skorzystania z oferty Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” oferującej projekt wczesnej interwencji Fred goes net, który jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program Fred goes net jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku 14-21 lat, którzy mieli pierwsze kontakty z narkotykami bądź z powodu zażywania substancji psychoaktywnych po raz pierwszy naruszyli normy społeczne. Treść oferty zamieszczona jest w załączniku poniżej.