14 listopada 2016

"Akademia Metodyczna" w powiecie kazimierskim

Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2016/2017 do aktywnego udziału w projekcie "Akademia Metodyczna".

Spotkanie w ramach "Akademii Metodycznej" dla nauczycieli a terenu powiatu kazimierskiego odbędzie się w Zespole Szkół w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4 w dniu 17 listopada 2016 roku. W godz. 10.45 – 11.30 zostanie przeprowadzona lekcja otwarta dla klas I-III, w godz. 11.55 – 12.40 – lekcja dla klas IV-VI. Po zajęciach przewidywana jest część merytoryczna. Dotyczyć będzie szczegółowego omówienia lekcji przez prowadzącego oraz dyskusję tematyczną.

W związku z powyższym prosimy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu kazimierskiego – chętnych do udziału w otwartych lekcjach – o zgłaszanie się do dnia 16 listopada 2016 r. (wzór zgłoszenia w załączniku) http://www.scdn.pl/images/stories/aktual/akademia_metodyczna/formularz_akademia_metodyczna.docx

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: jolanta.sabat@scdn.pl

Głównym celem projektu "Akademia Metodyczna" jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III z nauczycielem wychowania fizycznego..

Projekt zakłada przeprowadzenie otwartych lekcji z wychowania fizycznego dla nauczycieli klas I–III i nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych w każdym powiecie z tego samego tematu. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele wybrani po konsultacjach z organami prowadzącymi szkoły w porozumieniu z dyrektorami szkół. W tym roku szkolnym planowane są lekcje z zakresu gimnastyki podstawowej.