4 listopada 2016

Podsumowanie konferencji dla przedstawicieli rad rodziców

W dniu 28 października 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” zorganizowało konferencję dla przedstawicieli rad rodziców. Jej celem było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, a także zachęcenie środowiska rad rodziców do konsolidacji i stworzenia ogólnopolskiej reprezentacji. Wśród zaproszonych gości była Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, która rozpoczęła konferencję. Głos zabierali również Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, Senator RP – Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm RP – Pan Andrzej Kryj, Prezes Fundacji „Rodzice Szkole” – Pan Wojciech Starzyński. Patronat medialny nad konferencją objęły TVP Kielce i Radio Kielce.