21 listopada 2016

Kampania społeczna oraz konkurs dla uczniów „Czad i ogień. Obudź czujność”

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 23 listopada 2016 roku upływa termin zgłaszania prac w konkursie organizowanym przez MSWiA dla szkół gimnazjalnych i średnich na krótki spot filmowy ostrzegający przed zaczadzeniem i pożarami, w ramach kampanii społecznej “CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży w realizację działań podnoszących świadomość społeczną dotyczącą zagrożeń pożarowych oraz związanych z ulatnianiem się tlenku węgla. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca to 5 000 zł, za zajęcie drugiego miejsca – 4 000 zł, za zajęcie trzeciego miejsca – 3 000 zł, są też 2 wyróżnienia po 1000 zł. Zwycięskie spoty będą promowane w mediach przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogłoszenie wyników i gala wręczenia nagród zorganizowana zostanie w grudniu 2016 roku. Informacje o konkursie i formularze zgłoszeniowe dostępne na są stronie internetowej MSWiA.

Ponadto w ramach Kampanii przygotowano także materiały edukacyjne dla nauczycieli i strażaków do pobrania ze strony mswia.gov.pl z gotowymi prezentacjami dotyczącymi zagrożenia tlenkiem węgla i pożarami.


W ubiegłym roku 7414 ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla trafiło do szpitala, 512 osób zginęło w pożarach, natomiast 50 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Ruszyła kampania społeczna „Czad i ogień – Obudź czujność”, której celem jest wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

Co czwarty Polak myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Czadu NIE WIDAĆ! Czadu NIE SŁYCHAĆ! Czadu NIE CZUĆ!

Kampania będzie prowadzona w okresie jesienno-zimowym na terenie całego kraju.

MSWiA przygotowało spot radiowy, jak również materiały edukacyjne we współpracy z Komendą Główna Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące problemu nieradzenia sobie w sytuacjach krytycznych takich jak pożar oraz szeroką niewiedzą na temat oddziaływania tlenku węgla.

Szczegółowe informacje o kampanii:

Dodatkowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Celem kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, nie mogą przekraczać 40 sekund.

Szczegółowe informacje o konkursie: