3 listopada 2016

Regionalne Spotkania Informacyjne Erasmus+

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" zaprasza do udziału w Regionalnych Spotkaniach Informacyjnych w województwie świętokrzyskim w ramach programu Erasmus+ z:

  • Sektora Młodzież
  • Sektora Kształcenia i szkolenia Zawodowego (VET)

Spotkania odbędą się w dniu 17 listopada 2016r. (czwartek) od godz. 10.00 do 15.00 w Bursie Szkolnej w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22.

Spotkania Informacyjne skierowane są do placówek szkolnych, osób pracujących z młodzieżą, doradców zawodowych i wszystkich innych instytucji edukacyjnych uprawnionych i zainteresowanych aplikowaniem w programie międzynarodowym Erasmus+ z województwa świętokrzyskiego.

Ramowy program spotkań:

  • ogólne informacje na temat programu Erasmus+ podział na sektory i akcje;
  • terminy składania wniosków w 2017 roku;
  • prezentacja sektora VET;
  • prezentacja sektora Młodzież (z uwzględnieniem wolontariatu krajowego i wolontariatu europejskiego);
  • omówienie wniosków aplikacyjnych.