2 listopada 2016

Program wydarzeń w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – listopad 2016

 

Program wydarzeń przygotowany na listopad 2016 r. w Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” – Kielce, ul. Warszawska 5, tel. 696 826 381

WYDARZENIA OTWARTE

WYSTAWY

„Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989”

Wybory, plebiscyt, głosowanie czy farsa? Wyniki sfałszowanego referendum z czerwca 1946 r. przesądziły zmianę przedwojennego układu dwuizbowego parlamentu na jednoizbowy sejm. Pierwsze wybory, ze stycznia 1947 r., do Sejmu Ustawodawczego, były jeszcze starciem Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego z opozycją utożsamianą z Polskim Stronnictwem Ludowym. Kolejne wybory (z 1952 r.) oraz Konstytucja PRL potwierdzały hegemonię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po dojściu do władzy Władysława Gomułki w październiku 1956 r., wybory przybrały formę plebiscytu popularności władz. Wybory ze stycznia 1957 r. potwierdziły, że społeczeństwo zaakceptowało taką formę legitymizacji władzy, choć równocześnie nie aprobowało w całości sposobu ich przeprowadzania. Wybory z 4 czerwca 1989 r. to wynik kontraktu zawartego między umiarkowaną częścią obozu solidarnościowego a władzami, otwierający nowy etap polskiego parlamentaryzmu. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Szczecinie.

„Całe życie dla Polski. Adam Bień 1899-1998”

Wystawa prezentuje sylwetkę Adama Bienia – wielkiego Polaka i patrioty. Był on prawnikiem, politykiem, pisarzem i ludowcem. Współorganizował Związek Młodzieży Wiejskiej RP oraz amatorski ruch teatrów wiejskich. W czasie II wojny światowej uczestniczył w ludowej konspiracji, od 1943 r. był pierwszym zastępcą Delegata Rządu na Kraj, a od 1944 r. ministrem – członkiem Krajowej Rady Ministrów. Nade wszystko był jednym z szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego sądzonych w moskiewskim procesie w czerwcu 1945 roku. Wystawa opracowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Wystawy prezentowane będą w listopadzie w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

UROCZYSTOŚCI

4.11.,godz. 16.00: uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności podczas której odznaczeni zostaną działacze opozycji antykomunistycznej w PRL z byłego województwa kieleckiego. Odznaczenia zostaną wręczone przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.

SEANS HISTORYCZNY

8.11., godz. 18.00: projekcja spektaklu „O prawo głosu” reż. R. Miękus, J. Petelski
(73 min.)

Spektakl z popularnego cyklu Scena Faktu poświęcony jest osobie Stanisława Mikołajczyka i sytuacji politycznej w Polsce po II wojnie światowej.

KŁOPOTY Z HISTORIĄ

15.11., godz. 17.00: panel dyskusyjny „Polska pojałtańska a walka o suwerenną
i niepodległą Rzeczpospolitą”
z udziałem dr. hab. Zdzisława Zblewskiego oraz dr. Ryszarda Śmietanki– Kruszelnickiego, w trakcie którego poruszona zostanie kwestia opozycji politycznej i działalności zbrojnej w Polsce po 1945 r. wobec układu sił politycznych ówczesnego świata, a także oporu społeczeństwa polskiego przeciwko podbojowi państwa przez komunistów.

HISTORIA DLA KAŻDEGO

23.11., godz. 17.00: wykład dr. Michała Zawiszy „Początki niepodległości na Ziemi Kieleckiej” poświęcony będzie sytuacji w regionie świętokrzyskim w okresie odradzaniab się państwa polskiego po I wojnie światowej.

SCENA – HISTORIA MAŁYCH FORM

29.11., godz. 11 (spektakl dla szkół) oraz 17.00 (spektakl otwarty): grupa teatralna Staszowskiego Ośrodka Kultury zaprezentuje spektakl „Bień 1920” w reżyserii Bartłomieja Miernika. Spektakl powstał na podstawie listów dwojga młodych ludzi, mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Jest to niepublikowana dotąd w całości korespondencja dwudziestoletniego Adama Bienia z Ossali, walczącego jako ochotnik w wojnie bolszewickiej 1920 r. oraz jego narzeczonej, osiemnastoletniej Zosi.

OFERTA DLA SZKÓŁ

WARSZTATY

14.11., godz. 12.00–15.00: warsztaty dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie „Śladami pamięci. Uczeń/nauczyciel badaczami historii”, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

17.11., godz. 18.00: „Historia w filmie”– projekcja filmu „Wielki bieg” w reż. Jerzego Domaradzkiego, Kino Fenomen, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
ul. ks. Ściegiennego 2

Listopad 2016 r. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” – Kielce,
ul. Warszawska 5, tel. 696 826 381