2 listopada 2016

Uroczystość Wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zaprasza na uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności, która odbędzie się 4 listopada o godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 5. Odznaczeni zostaną działacze opozycji antykomunistycznej w PRL z byłego województwa kieleckiego. Odznaczenie zostanie wręczone przez Prezesa IPN dr Jarosława Szarka.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.  Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Uroczystość Wręczenia Krzyży Wolności I Solidarności – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, ul. Warszawska 5, 4 listopada 2016 r.,  
godz. 16.00