2 listopada 2016

Inauguracja „Akademii Metodycznej” w Busku-Zdroju

62 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego z terenu powiatu buskiego, wzięło udział w otwartych lekcjach wychowania fizycznego inaugurujących projekt „Akademia Metodyczna”.

Lekcje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju. Nauczyciele mieli okazje zapoznać się ze sposobem prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej. Po zajęciach praktycznych odbyła się część merytoryczna na której omówiono przebieg lekcji oraz dyskutowano o sporcie w szkołach. Nauczyciele otrzymali również scenariusze lekcji, które pomogą im w przeprowadzeniu podobnych zajęć w swoich szkołach.

Głównym celem projektu „Akademia Metodyczna” jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I–III z nauczycielem wychowania fizycznego.

Kolejne lekcje otwarte odbędą się w listopadzie. Wezmą w nich udział nauczyciele z terenu powiatu kazimierskiego.

Organizatorami projektu „Akademia Metodyczna” są Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zdjęcia: busko.com.pl