28 października 2016

Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Kampania społeczna "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" skierowana jest do wszystkich osób, które spotkają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

Celem akcji jest podniesienie świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im praw, w tym także pomocy wyspecjalizowanych instytucji. Elementem kampanii są spoty internetowe podzielone na trzy odcinki:

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  • odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

Spoty można obejrzeć oraz pobrać pozostałe materiały kampanii na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta