26 października 2016

Dobry przykład zarządzania „małą szkołą”

Szanowni Państwo,
Panie, Panowie
Dyrektorzy tzw. „małych szkół”

Serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów tzw. „małych szkół” prowadzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz liczących do 70 uczniów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do przekazywania na adres kurator@kuratorium.kielce.pl przykładów dobrego zarządzania „małą szkołą”.

Doceniając Państwa wkład pracy w kierowaniu „małymi szkołami” zamierzamy propagować i upowszechniać sprawdzone działania w obszarze zarządzania.

Celem publikacji dobrego przykładu zarządzania „małą szkołą” jest podnoszenie jakości pracy tych placówek oraz możliwość wymiany doświadczeń między dyrektorami.

Serdecznie zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi przykładami zarządzania „małą szkołą”.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik