25 października 2016

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

W dniu 21 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy odbyła się konferencja dla dyrektorów tzw. „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego, w której wzięło udział 25 dyrektorów. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół liczących do 70 uczniów, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach w spotkaniu uczestniczyły: Pani Beata Gawęcka-Ajchel – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz Pani Barbara Krzemińska – wizytator, koordynator tzw. „małych szkół”.

Pan Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy, który przyjął zaproszenie na konferencję, omówił dobre praktyki współpracy samorządu terytorialnego z dyrektorami szkół prowadzonych na terenie gminy przez stowarzyszenia.

Pani Barbara Majewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupczy, gdzie spotkanie odbywało się, oraz Pan Maciej Miry – Prezes Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość dokonali prezentacji działalności szkoły. W swoich wystąpieniach podkreślili, że dzięki pozyskanym środkom finansowym w szkole realizowane są różnorodne projekty i programy, które mają znaczący wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły oraz wszechstronny rozwój uczniów.

W drugiej części konferencji Panie Irena Sobieraj i Katarzyna Tometczak-Morus – nauczyciele doradcy metodyczni Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju – przeprowadziły warsztaty szkoleniowe na temat: Ocenianie kształtujące metodą pracy dydaktycznej i wychowawczej w „małej szkole”, które dały uczestnikom możliwość uzupełnienia i uporządkowania podstaw teoretycznych oceniania kształtującego oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.