21 października 2016

Świętokrzyskie Dni Informatyki

Szanowni Państwo,
Panie, Panowie Dyrektorzy,
Nauczyciele informatyki

Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przygotowuje w dniach 27–28 października 2016 r. przedsięwzięcie pod hasłem Świętokrzyskie Dni Informatyki, które będą towarzyszyły targom INNO‐​TECH EXPO – Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii (http://​www​.targikielce​.pl/​p​l​/​i​n​n​o​-​t​e​c​h​.​htm).

W związku z tym zachęcam do uczestnictwa w tym wydarzeniu osoby zainteresowane tą tematyką, dyrektorów szkół, nauczycieli informatyki. W planowanej formule spotkania obok głównej sesji plenarnej, organizatorzy przewidują spotkania wykładowe, prezentacje oraz warsztaty. Program Świętokrzyskich Dni Informatyki ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań i zarządzania IT.

Rejestracja: https://​www​.​e​-swietokrzyskie​.pl/​b​s​i​/​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​a​-​2​016,

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty