21 października 2016

Komunikat w sprawie dystrybucji drugiej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,

26 października 2016 roku rozpocznie się dostarczanie drugiej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Najpóźniej do 21 listopada br. do szkół powinny dotrzeć drugie części podręczników dla klasy III (podręcznik do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) oraz zamówione dodruki części drugiej dla klasy II (podręcznik do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki). W przeciwieństwie do lat ubiegłych, dostawca przesyłki nie będzie odnotowywać faktu jej dostarczenia w aplikacji internetowej. Państwo natomiast, analogicznie jak podczas dostarczania poprzednich podręczników, jesteście zobowiązani do potwierdzenia odbioru tych podręczników. Nie musicie jednak Państwo czekać na potwierdzenie dostawcy przesyłki.

Podręczniki będą rozwożone do szkół w godzinach 9.00-15.00. Prosimy więc aby w tych dniach, w podanych godzinach była osoba, która odbierze tę przesyłkę.

Tak, jak przy dostarczaniu poprzednich podręczników, potwierdzacie Państwo łączną liczbę odebranych podręczników dla klasy III (podręczników a nie zestawów). Wskazujecie też Państwo ewentualnie liczbę podręczników uszkodzonych w transporcie oraz liczbę podręczników wadliwych fabrycznie.

Osobno potwierdzacie Państwo liczbę odebranych podręczników dla klasy II (podręczników a nie zestawów) i wskazujecie ewentualnie liczbę tych podręczników uszkodzonych w transporcie oraz liczbę podręczników wadliwych fabrycznie.

Prosimy, aby potwierdzali Państwo odbiór podręczników niezwłocznie koniecznie wpisując datę odbioru podręczników.

Będzie to gwarancją dostarczenia podręczników do szkół w terminie i pozwoli nam uznać prawidłowe wykonanie usługi przez firmę dystrybuującą.

Potwierdzenia odbioru należy dokonać w tej samej, co zawsze aplikacji, tj. poprzez strefę dla zalogowanych „SIO” pod adresem https://strefasio.men.gov.pl.

Przypominam, że po zalogowaniu do strefy dla zalogowanych nowego SIO nie jest od razu widoczne zamówienie na podręcznik. Należy kliknąć zakładkę Podręcznik, a następnie Zarządzanie dystrybucją podręcznika dla [i tu nazwa Państwa szkoły], a następnie kafelek Lista zamówień.

Dla części szkół, które nie złożyły zamówienia na część II podręcznika dla klasy III, a złożyły zamówienie na część I podręcznika dla klasy III, założyliśmy, że brak zamówienia jest wynikiem pewnego przeoczenia i dostarczymy dla Państwa liczbę podręczników adekwatną do zamówienia jakie złożyli Państwo na część I podręcznika do klasy III. Skierowana zostanie do Państwa osobna korespondencja informująca o sposobie potwierdzenia odbioru tych podręczników.

W przypadku uznania, że odebrana liczba podręczników znacznie przekracza Państwa oczekiwania, prosimy o kontakt z odpowiednim kuratorium w celu ustalenia procedury ewentualnego przekazania nadwyżki podręczników.

Gdyby jednak liczba podręczników potrzebna dla uczniów miałaby być większa niż dostarczona – prosimy o zamówienie potrzebnych podręczników w ramach rezerwy. Aplikacja do zamawiania podręczników w ramach rezerwy jest już dostępna.

Jeszcze raz prosimy, aby potwierdzili Państwo odebranie podręczników dla klasy III i dodruku dla klasy II niezwłocznie, a tych z Państwa, którzy oczekują na upoważnienie do dostępu do SIO, proszę o potwierdzenie niezwłocznie po otrzymaniu upoważnienia.

W przypadku problemów z dokonaniem potwierdzenia proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 022 116 51 00 lub z właściwym koordynatorem w kuratorium oświaty.

Z poważaniem
Zespół ds. koordynowania działań związanych
ze zleceniem opracowania i wydania podręcznika przez MEN