18 października 2016

Harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Marszałek województwa,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego

Przedstawiam harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

20 października 2016 r. godz. 12.30,
Aula B1 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, ul. Świętokrzyska 15 a,
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach w Kielcach i powiatach: kieleckim i koneckim.

25 października 2016 r. godz. 13.00,
Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach w powiatach: skarżyskim, starachowickim , ostrowieckim oraz opatowskim.

26 października 2016 r. godz. 13.00,
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Staszów, ul. Koszarowa 7,
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach w powiatach: buskim, kazimierskim, sandomierskim i staszowskim.

27 października 2016 r. godz. 13.00,
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Jędrzejów, plac T. Kościuszki 7,
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach w powiatach: jędrzejowskim, pińczowskim i włoszczowskim.

Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, a Dyrektorów szkół i placówek bardzo proszę o poinformowanie o powyższym zainteresowanych nauczycieli oraz o umożliwienie im wzięcia udziału w tych uroczystościach.

Renata Rabczyńska
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty