18 października 2017

Szkolenie dla nauczycieli – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
Wychowawcy świetlic szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Serdecznie zapraszam na szkolenie!

Uprzejmie informuję, że 17 listopada 2017 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej nr 12 (tzw. okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli – „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”.

Organizatorem szkolenia jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Zdrowia

Efektem szkolenia będzie przekazanie wiedzy oraz przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic szkolnych do sprawowania opieki nad uczniem z cukrzycą. Szkolenie wzmocni kompetencje tych pracowników w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w szkole. Efektem długofalowym szkolenia będzie zapewnienie dzieciom z cukrzycą uczęszczającym do szkół harmonijnego rozwoju, w tym rozwoju umiejętności społecznych kształtowanych w grupie rówieśniczej. Ważnym elementem szkolenia będzie wskazanie możliwości i zasad współpracy pracowników oświaty z rodziną dziecka oraz pracownikami ochrony zdrowia, warunkujące kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę wszystkich zainteresowanych o zalogowanie się na szkolenie do dnia 13 listopada 2017 r. za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod komunikatem. Rejestracja będzie aktywna do 13 listopada 2017 r. do godz. 15.00. Szkolenie dla uczestników jest nieodpłatne. Organizatorzy szkolenia nie pokrywają kosztów podróży uczestników. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych informacji udziela Pan wizytator Norbert Krzystanek, tel. 0 41 342 16 27
e-mail: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl

W załączeniu przekazuję program szkolenia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Prezentacja
Data: 2017-11-22, typ pliku: PPTX, rozmiar: 796 KB