17 października 2016

Ogłoszenie wyników  etapu wojewódzkiego Konkursu pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Miło mi poinformować, że Komisja Konkursowa powołana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny formalnej dokumentacji i wartości artystycznej prac plastycznych nadesłanych na konkurs pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” wyłoniła laureatów w trzech kategoriach konkursowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

Laureatami etapu wojewódzkiego zostały prace nadesłane z następujących szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich,
  2. Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Tumlinie,
  3. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach.

Celem konkursu wskazanym przez Organizatora – Ministerstwo Edukacji Narodowej – jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowania pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych wyrażonych w formie ekspresji plastycznej.

Wyróżnione prace wezmą udział w etapie ogólnopolskim Konkursu, którego Komisja wyłoni spośród laureatów wojewódzkich trzech laureatów, po jednym w każdej kategorii konkursowej. Ogłoszenie wyników konkursu etapu ogólnopolskiego nastąpi w dniu 18 listopada 2016 r. Laureaci wezmą udział w uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom konkursu etapu wojewódzkiego serdecznie dziękuję za udział. Laureatom gratuluję i życzę sukcesu na etapie ogólnopolskim.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik