13 października 2016

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2016 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli.

Nazwa Gminy

Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2016 r.
 

 

 

 

Informację sporządził: ………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………….

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października br.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik