9 października 2018

IX Ogólnopolski konkurs „Projekt z klasą”

Wydawnictwo Nowa Era informuje o rozpoczęciu IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy metodą projektu zalecaną przez MEN.

Tegoroczna edycja „Projektu z klasą” przypada w setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, dlatego stworzono jubileuszową kategorię specjalną „Świętujemy niepodległość”. To okazja do zaproponowania projektu, który celebruje lub upamiętnia wiek polskiej niepodległości.

IX edycja naszego konkursu została objęta honorowym Patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Warszawską.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy mają szansę zdobyć grant finansowy na realizację swojego projektu edukacyjnego. W tegorocznej edycji konkursu do zdobycia jest 56 grantów na łączną sumę 62 000 zł. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom równe szanse, projekty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe). Ponadto wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa i zostają wpisane na listę Najlepiej ZaPROJEKTowanych Szkół w kraju.

Szczegółowe informacje: https://www.projektzklasa.pl/