13 października 2016

Program Stypendialny ŻACZEK 2016/2017

Termin składania wniosków do Programu Stypendialnego ŻACZEK na rok szkolny 2016/2017 został przedłużony do 21 października 2016 roku.

Program Stypendialny Żaczek skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczą się w Kielcach, ale pochodzą z małych miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1295 zł netto  – np: PIT 2015.
  • osiągają wysokie wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,7) lub sukcesy w dziedzinie swoich zainteresowań z zakresu np. nauk ścisłych, humanistycznych, plastycznych, technicznych – świadectwo szkolne za 2015/2016 r.
  • są aktywni społecznie, działają na rzecz swojego środowiska (udokumentowane przykłady działalności, np: zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia).