12 października 2016

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Z rąk do rąk podajemy
skromnej mądrości dar zwyczajny”.
Czesław Miłosz

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
świętokrzyskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo!

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To Państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i przykładem. Jesteście przewodnikami w życiu młodych ludzi, ujawniacie pasje, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań. To od wyników Państwa pracy zależy przyszłość młodego pokolenia Polaków.

Pragniemy podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

Życzymy, abyście Państwo zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali Was w swoich najlepszych wspomnieniach. Niech praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza Państwu zawsze powodów do dumy. Niech każdy postęp uczniów wynagradza trud niełatwej pracy, a życiowe sukcesy wychowanków niech świadczą o tym, że edukacja jest ich kapitałem na przyszłość.

Życzymy Państwu wiele twórczej energii, odwagi i siły, do podejmowania nowych wyzwań, a także szczęścia w życiu osobistym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska