18 października 2016

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo,
Panie, Panowie
Dyrektorzy tzw. „małych szkół”

W ramach wspomagania dyrektorów tzw. „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 21 października 2016 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy, Słupcza 76, 27-620 Dwikozy.

Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” zarówno tych prowadzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne jak i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego liczące do 70 uczniów.

Program konferencji:

  • 11.00 – 11.15 Powitanie gości oraz otwarcie spotkania – Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
  • 11.15 – 11.30 Dobre praktyki współpracy Gminy Dwikozy z organami innymi niż JST – Pan Marek Łukaszek – Wójt Gminy Dwikozy
  • 11.30 – 11.45 Prezentacja działalności Szkoły Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy – Pani Barbara Majewska – Dyrektor Szkoły
  • 11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
  • 12.00 – 14.30 Ocenianie kształtujące metodą pracy dydaktycznej i wychowawczej w „małej szkole” – nauczyciele doradcy metodyczni Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
  • 14.30 – 14.45 Dyskusja i odpowiedzi na pytania
  • 14.45 – 15.00 Podsumowanie spotkania i zaproszenie do współpracy

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 20.10.2016 r.

Informacji na temat konferencji udziela Pani Barbara Krzemińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach (e-mail: barbara.krzeminska@kuratorium.kielce.pl, tel. (41) 343 38 53)

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik