11 października 2016

Akcja edukacyjna „Prawa pacjenta – dziecka w szkole”

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął od początku roku szkolnego, w warszawskich, publicznych szkołach podstawowych pilotażowy etap akcji edukacyjnej pt. „Prawa pacjenta – dziecka w szkole”. Zgodnie z założeniami kolejnym krokiem jest dotarcie z projektem do nauczycieli i uczniów w publicznych szkołach podstawowych na terenie całego kraju.

Celem akcji jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z prawami pacjenta oraz pogłębienie ich wiedzy w temacie profilaktyki zdrowotnej. W ramach projektu stworzono 5 scenariuszy lekcji o tematyce zdrowotnej. Scenariusze zostały przygotowane w oparciu o zestaw publikacji powstałych w ramach projektu „Akademia NFZ” współfinansowanej przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowane scnariusze zgodne są z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych umiejętności i treści wchodzących w skład edukacji zdrowotnej, polonistycznej, społecznej, artystycznej i wychowania fizycznego oraz nauczania etyki.

Akcja edukacyjna „Prawa pacjenta – dziecka w szkole” została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta m.st Warszawy.

W ramach akcji na stronie internetowej akademia.nfz.gov.pl udostepnione zostały materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy zechcą uczestniczyć w akcji.