10 października 2016

Konferencja dla rad rodziców

Panie i Panowie Dyrektorzy,

Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Fundacją „Rodzice szkole” organizuje w dniu 28.10.2016 r. (piątek) w godzinach 10.30 – 15.30 w sali „Okrąglak” Urzędu Wojewódzkiego konferencję dla przedstawicieli rad rodziców z województwa świętokrzyskiego. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, a także przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół. Wśród założeń jest również konsolidacja środowisk rad rodziców prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie proszę Państwa Dyrektorów o poinformowanie rady rodziców o planowanym wydarzeniu.

Rady rodziców zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie do dnia 15 października 2016 r. kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców.”

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Zarządem Fundacji „Rodzice Szkole” kontakt@rodziceszkole.edu.pl tel. 721 326 336 .

Osoby, które za pośrednictwem dyrektorów szkół zgłosiły już chęć uczestnictwa, nie muszą się logować.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Program Świętokrzyskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców
(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

 • 9.30-10.30 Rejestracja uczestników
 • 10.30-10.45 Otwarcie Konferencji: Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • 10.45-11.00 Wystąpienia Gości Honorowych
 • 11.00-11.40 „Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty – wczoraj, dziś, jutro” Wojciech Starzyński
 • 11.40- 12.20 „Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły” Katarzyna Styczyńska
 • 12.20 -13.00 „Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców” Mirosława Grzemba-Wojciechowska
 • 13.00-13.45 Lunch/konferencja prasowa
 • 13.45-14.00 Prezentacja wyników ankiety„Rady rodziców w Polskim systemie oświaty” Krzysztof Zuba
 • 14.00-14.15 Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Wojciech Starzyński.
 • 14.15-15.00 Dyskusja
 • 15.00-15.15 Przyjęcie Stanowiska Świętokrzyskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców
 • 15.15-15.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji