10 października 2016

Ogólnopolska konferencja naukowa „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” – Kielce, 11-12 października 2016 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” – Kielce, 11-12 października 2016 r.

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencje naukową pt. „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”.

W konferencji udział weźmie 33 badaczy z różnych ośrodków naukowych, którzy w swoich wystąpieniach podejmą m.in. wątki dotyczące stosunku Żydów do problemu niepodległości Polski i ich udziału w strukturach wojskowych i działaniach zbrojnych w XIX i XX wieku. Zaprezentowane zostaną ponadto zagadnienia dotyczące wolności religijnej Żydów w formacjach wojskowych II Rzeczypospolitej, udziału w podziemiu antyhitlerowskim oraz relacje między żydowskim, a polskim podziemiem zbrojnym na okupowanych ziemiach polskich. Wreszcie poruszone zostaną problemy związane z sytuacją mniejszości żydowskiej w Armii Polskiej na Wschodzie, z pojęciem tzw. „żydokomuny” oraz kwestie związane z kampanią antysyjonistyczną w epoce gomułkowskiej.

Udział mniejszości narodowych w zjawiskach politycznych, życiu naukowym, artystycznym, społecznym państwa polskiego, ze względu na wielowiekowe tradycje, stanowiło zawsze ciekawe i zarazem ważne pole badawcze. Podjęcie więc przez dwa ośrodki naukowe takiego zagadnienia, mamy nadzieje, wychodzi na przeciw oczekiwaniom zarówno środowisk naukowych, jak i wielu pasjonatów historii Polski.

11.10.2016 r. (wtorek): Aula Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
ul. Żeromskiego 5, godz. 10.00-18.00.

12.10.2016 r. (środa): Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia,
ul. Warszawska 5, godz. 10.00-14.00.