10 października 2016

Pilotaż programowania – warsztaty online Akademii NASK.

Lista warsztatów online:

http://​akademia​.nask​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​-​5​1​/​l​i​s​t​a​-​w​a​r​s​z​t​a​t​o​w​.​h​tml