6 października 2016

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” rok szkolny 2016/2017

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany jest do uczniów klas I – III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. 

Adresatami Konkursu w roku szkolnym 2016/2017 są szkoły gimnazjalne zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół gimnazjalnych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu. 

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu są przeprowadzane w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.