6 października 2016

V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny w roku szkolnym 2016/2017 organizuje już V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”. Jak zwykle konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.

Tematem V Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja” jest: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów".

Temat ten ma na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialność producenta za wytworzenie produktu bezpiecznego, który ma zapewnić zgodność z wymaganiami. Organy państwa w trosce o obywateli określają wymagania prawne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów, m. in. przez podanie krytycznych poziomów zagrożenia lub dopuszczalnych poziomów czynników szkodliwych. Pozostaje pytanie jakie rozwiązania techniczne zastosować, aby osiągnąć wymagany prawnie poziom bezpieczeństwa. Najpewniejszym sposobem zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa jest właśnie stosowanie odpowiednich norm technicznych, a deklarowanie zgodności produktu z normami staje się bardzo skutecznym narzędziem marketingowym. Nabywca wie, że produkt zgodny z normą będzie dla niego przyjazny.

Niezwykle istotne zatem staje się w dzisiejszych czasach kształtowanie świadomości przyszłych producentów i konsumentów w tym zakresie. Ważne jest zrozumienie roli norm w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów, a co za tym idzie – wykorzystanie tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji biznesowych i konsumenckich.

W związku z powyższym zaproszam uczniów i nauczycieli do udziału w V Konkursie „Normalizacja i ja”. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest wykonanie: pracy graficznej w konwencji komiksu, opracowania pisemnego lub zrealizowanie krótkiego filmu za pomocą telefonu komórkowego lub kamery. Dla nauczycieli, opracowanie scenariusza lekcji w zaproponowanym obszarze tematycznym. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe.

Szczegóły oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie i plakacie, oraz na stronie portalu „Wiedza” PKN http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-aktualnosci