6 października 2016

Międzynarodowa konferencja „Efektywna edukacja włączająca”

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Pani Joanny Wilewskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, uprzejmie informuję, że 7 października 2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się międzynarodowa konferencja Efektywna edukacja włączająca z udziałem ekspertów Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk służących wysokiej efektywności kształcenia wszystkich uczniów w edukacji włączającej – zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i ich pełnosprawnych rówieśników.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 9.00 i będzie transmitowana on-line, link do transmisji na żywo zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w dniu konferencji.