3 października 2016

Programowanie z eTwinning

Już pierwszego października uruchamiamy kampanię Programowanie z eTwinning.

Ponieważ projekty eTwinning są idealnym narzędziem do realizacji innowacji pedagogicznych, Program eTwinning, poprzez kampanię, wspiera realizację Pilotażu Programowania uruchomionego 1 września przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowa oferta szkoleniowa połączy ideę współpracy międzynarodowej z nauką kodowania.

http://​www​.etwinning​.pl/​p​r​o​g​r​a​m​o​w​a​n​i​e​-​z​-​e​t​w​i​n​n​i​ng/

Do pobrania: