29 września 2016

Powstała cyfrowa mapa szkół z dostępem do Internetu

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało cyfrową mapę zawierającą informację, w jaki sposób placówki oświatowe w Polsce korzystają z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Przygotowane narzędzie powstało w ramach przygotowań do drugiego konkursu z osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach tego narzędzia dokonana została geolokalizacja poszczególnych placówek oświatowych na terenie Polski. Dane te zostały ponadto uzupełnione informacjami z Systemu Informacji Oświatowej prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wszystko to zostało zaprezentowane na mapie cyfrowej.

Placówki oświatowe podzielone zostały na trzy kategorie:

1.Placówki w zasięgu sieci o prędkościach wyższych niż 100 Mb/s (niebieskie kropki),

2.Placówki w zasięgu sieci o prędkościach niższych niż 100 Mb/s, których podłączenie zadeklarowali przedsiębiorcy z własnych środków po przeprowadzeniu konsultacji rynkowych ogłoszonych przez Ministra Cyfryzacji (zielone kropki),

3.Placówki w zasięgu sieci o prędkościach niższych niż 100 Mb/s, do podłączenia których zobowiązani będą przedsiębiorcy uzyskujący środki pomocowe w ramach drugiego konkursu z osi 1 POPC (czerwone kropki).

Liczba czerwonych kropek wyznacza skalę interwencji niezbędnej do wykonania przez Państwo, dla potrzeb zapewnienia wszystkim uczniom polskich szkół, możliwości korzystania z szerokopasmowego Internetu.

Tworząc to narzędzie, Ministerstwo Cyfryzacji skorzystało z trzech grup danych:

1.informacje o usługach, z których korzystają szkoły, pozyskane na podstawie ankiety przeprowadzonej w szkołach (ankietę wypełniło ponad 27 tysięcy szkół spośród 30 tysięcy placówek oświatowych działających na terenie Polski, które kształcą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat),

2.informacje o usługach świadczonych przez przedsiębiorców w poszczególnych punktach adresowych, w których zlokalizowane są szkoły, pozyskane z Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej na podstawie danych raportowanych przez przedsiębiorców,

3.informacje o zasięgach sieci przedsiębiorców w poszczególnych punktach adresowych, w których zlokalizowane są szkoły, pozyskane z Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej na podstawie danych raportowanych przez przedsiębiorców.

Jeśli w bazie danych zauważą Państwo nieścisłościach w podanych informacjach (szczególnie dotyczących kwalifikowania szkół jako znajdujących się bądź nie znajdujących się w zasięgu sieci > 100 mb/s) prosimy o przesłanie w tej sprawie zgłoszenia na adres e-mail: szkoly@mc.gov.pl