28 września 2016

Nowe SIO. Komunikat w sprawie uczniów pozostających decyzją rodziców w tej samej klasie

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej oraz uczniów urodzonych w I połowie roku 2008, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie II szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016, kontynuują naukę odpowiednio w klasie I lub klasie II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, należy wykazać w aplikacji zmodernizowanego SIO, zamykając przypisanie ucznia do oddziału w roku szkolnym 2015/2016 i wybierając status przypisania „otrzymał promocję”, a następnie przypisując ucznia do właściwej klasy w aktualnym roku szkolnym.