27 września 2016

I edycja programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje o rozpoczęciu realizacji I edycji programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów gimnazjów, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, jak również zainteresowanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego na spotkania informacyjne dotyczące realizacji I edycji projektów stypendialnych, tj. „Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego” oraz „Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”.