21 września 2016

II edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

Do 23 października 2016 r. gimnazja z całej Polski mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w Gimnazjalnej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie.

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolski trzystopniowy konkurs realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji zawodów jest „Rola Europy w zmieniającym się świecie: rozwój społeczny i gospodarczy starego kontynentu w XXI wieku”.

Celem zawodów jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i promowanie postaw, które umożliwiają pełne i efektywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Udział w zawodach ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, uczyć dyskutować w sposób uwzględniający różnorodne opinie, a także przygotowywać do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

Tegoroczna edycja Olimpiady finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt został również objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje (regulamin, harmonogram zawodów oraz formularz rejestracyjny) dostępne są na stronie internetowej Olimpiady www.gowos.pl.