15 września 2016

Podsumowanie IX edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

W dniu 14 września 2016 r. na stadionie sportowym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sitkówce-Nowinach odbyła się IX edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach. Spotkanie uczniów klas pierwszych miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W uroczystości wzięło udział ponad 1100 pierwszoklasistów z 67 szkół. W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a Policjanci praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt oraz tresurę psa policyjnego.

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk poświęcił dzieciom tornistry i przybory szkolne oraz pobłogosławił na progu nauki szkolnej. Uczniowie otrzymali opaski odblaskowe ufundowane przez Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, by nosząc je byli widocznymi uczestnikami ruchu drogowego. Zakładki oraz kalendarze przekazało Wydawnictwo „Jedność”. Plakaty „Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka” podarowała Fundacja Vive Serce Dzieciom z Kielc. Drobne upominki ufundowała Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który również umożliwił 10 grupom wejście do Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni.

Poczęstunek w postaci słodkiej bułeczki, wody mineralnej, napojów oraz drobnych słodyczy zasponsorowali: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A oraz Prezes Banku BGŻ Odział Operacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Pani Marta Strzeszkowska z zespołem uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie. Dodatkowe atrakcje zapewniła także Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wyświetlając film pt.”Polak Mały!”, Straż Pożarna z Woli Murowanej oraz Liga FutSalu.

Spotkanie przebiegło bezpiecznie, atrakcyjnie i sprawnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu:

 • Pani Kornelii Bem-Kozioł – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sitkówce- Nowiny,
 • Pani Katarzyny Malickiej-Pędzik – Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Sitkówce-Nowiny,
 • Wolontariuszy, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
  w Sitkówce-Nowiny,
 • Pana Jacka Kani – Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Sitkówce–Nowiny oraz
  jego pracownikom,
 • Pracowników Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego
  w Kielcach,
 • Nauczycieli i opiekunów klas I z przybyłych szkół.

Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom spotkania składam serdeczne podziękowania. Czyńmy co w naszej mocy, by dzieci uczyły się dbać o własne bezpieczeństwo.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik