14 września 2016

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2016 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego tj. 20% kosztów realizacji dotowanego zadania zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) wg załączonej tabeli.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br. (nr telefonu kontaktowego 41 342-19-06).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik