11 września 2016

Instytut Pamięci Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają do udziału w konkursie

Instytut Pamięci Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają do udziału w konkursie pt. „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”.

 

Załączniki

Regulamin+IPN-KO
Data: 2017-03-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 254 KB
załącznik+2+11.09
Data: 2017-03-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 250 KB
załącznik+3+11.09
Data: 2017-03-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 248 KB
załącznik+4+11.09
Data: 2017-03-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 272 KB
załącznik 1a
Data: 2017-03-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 203 KB