9 września 2016

Sprawozdanie ze szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września br.

Miło nam poinformować, że w dniu 8 września 2016 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br.

Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, który uroczyście zainaugurował cykl szkoleń. Pan Kurator podkreślił wagę wspomagania dyrektorów szkół i placówek w sprawowaniu przez nich nadzoru pedagogicznego.

W spotkaniu uczestniczył Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, który ciepło powitał przybyłych gości oraz zaprosił do poznania i korzystania z nowoczesnych obiektów znajdujących się na terenie gminy takich jak: Kryta Pływalnia „PERŁA”, stadion sportowy, schronisko młodzieżowe.

W spotkaniu wzięli również udział: Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Pani Justyna Horodyńska oraz Pani Beata Gawęcka-Ajchel – Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii.

W naradzie wzięło udział 53 dyrektorów. Podczas spotkania poruszano zagadnienia z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego, jego realizacji oraz zasad tworzenia programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Powyższą tematykę omówili koordynatorzy ds. „nowych dyrektorów”: starszy wizytator Wiesław Gruszka i wizytator Renata Jędrzejewska.

W rozmowach kuluarowych nowo powołani dyrektorzy sygnalizowali nurtujące ich problemy, które będą poruszane podczas kolejnych spotkań.