7 września 2016

Konkurs plastyczny „Do czego MORZE służyć może?”

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Do czego MORZE służyć może”. Interpretacja tematu jest dowolna.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku Polski, jako kraju morskiego, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji
i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką morską.