7 września 2016

Akcja oddawania krwi  w budynku II LO w Skarżysku-Kamiennej

Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej organizuje akcję oddawania krwi.

Krew będzie można oddać w dniu 8 września 2016 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w budynku II LO w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Piłsudskiego 50.

Pamiętając, że dar krwi jest darem życia, mamy nadzieję, że dołączą Państwo do naszej akcji.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Renata Rabczyńska