2 września 2016

Komunikat w sprawie weryfikacji danych w programie „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w
województwie świętokrzyskim

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 20 września br. zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem oraz wysokości środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

W celu przekazania danych należy wypełnić tabele poprzez zalogowanie się na stronie internetowej pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych przy składaniu szacunkowych danych, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik