2 września 2016

Pilotaż programowania – informacja MEN dotycząca składania dokumentacji.

Zgłoszenie do pilotażu – dokumentacja.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony szkół dotyczącymi możliwości wzięcia udziału w pilotażu, informujemy, że termin przesłania kompletu dokumentacji do właściwych kuratorów upływa 15 września 2016 r. Do końca sierpnia należało zgłosić chęć wzięcia udziału w pilotażu, bez konieczności przesłania kompletu dokumentacji. Szkoły, które tego jeszcze nie zrobiły a chciałyby dołączyć do pilotażu proszone są o wysłanie takiego zgłoszenia kuratorom wraz z dokumentacją do wskazanego wyżej terminu.

Dodatkowych informacji udziela – wiz. Piotr Łojek;
tel. 41 350 18 57;
e‐​mail: piotr.​lojek@​kuratorium.​kielce.​pl