31 sierpnia 2016

Materiały z narad z dyrektorami szkół/placówek inaugurujących rok szkolny 2016/2017

Państwo Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że w naradach inaugurujących rok szkolny 2016/2017, które odbyły się w dniach 22, 24 i 25 sierpnia 2016 r. wzięło udział ponad tysiąc dyrektorów oraz przedstawicieli: organów prowadzących, związków zawodowych, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz uczelni wyższych.

Podczas narad przedstawiono następujące zagadnienia:

  • zmiany planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny 2016/2017 i lata kolejne,
  • kierunki polityki oświatowej MEN oraz działania planowane w ramach nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017,
  • sprawozdanie i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016,
  • sposób wspomagania pracy dyrektorów w roku szkolnym 2016/2017 (wytypowane koordynatorów ds. poszczególnych typów szkół i placówek),
  • informacje dot. sportu, wolontariatu i krwiodawstwa,
  • sprawozdanie i wnioski z działalności Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji za rok szkolny 2015/2016,
  • sprawy dyscyplinarne nauczycieli.

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne oraz zdjęcia z narad.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki: