31 sierpnia 2016

10. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

W dniach 20-21 września 2016 r. w hotelu Airport Hotel Okęcie przy ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie odbędzie się 10. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie".

Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. W tym roku współorganizatorem konferencji jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).  

Jak co roku, konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zapoznanie się z warunkami rejestracji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie wydarzenia do 5 września 2016 roku. Informacje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia przesłane zostaną zainteresowanym do 8 września 2016 roku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w konferencji. Przy wyborze uczestników duże znaczenie będzie odgrywać uzasadnienie chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny (obejmuje: udział w zajęciach, lunch, przerwy kawowe). Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.